Jednotlivé služby jsou rozděleny do pěti kategorií - segmentů

 • Televize, Set top boxy a satelitní technika
 • Počítače, tablety a mobilní telefony
 • Adminstrativa
 • Digitalizace
 • Ostatní služby

 Televize, Set top boxy a satelitní technika

Televizní příjmače i když se to nezdá jsou někdy tvrdým oříškem, Naladit televizi dneska  není vždy tak úplně jednodůché. Každý výrobce má jiný softwér. I když provádím tuhle službu například u stejného výrobce televizoru, může být všechno úplně jinak. Já osobně si s tím poradím vcelku bez problému i když to někdy trvá. Tahle služba je určena těm kteří chtějí naladit televizi a seřadit programy tak jak vám to právě vyhoje. Zkrátka a dobře jak jste na to zvyklí.

 • Ladění televizních příjmačů
 • Seřazení programů

Počítače, tablety a mobilní telefony.

V této sekci nabízím pomoc zejména v oblasti výpočetní techniky. Zapoměli jste na něco nebo si nevíte s něčím rady tak právě pro Vás je tahle služba určena. Orijentuji se v téhle oblasti už od roku 1998 a tak mám za to že zkušenosti, které mám jsou docela bohaté, i když samozřejmě nevím a neznám úplně všechno to ani nelze ale i přesto Vám dokáži pomoc. Nabízím Vám individuální přístup i namaličkostech záleží.

Výčet jednotlivých služeb:

 • Instalace počitačů
 • Vyuka počítačových programů
 • Poradenství v oblasti výpočetní techniky a spotřební elektroniky
 • Reinstalace počítačů
 • Prodej výpočetní techniky
 • Prodej spotřební elektroniky
 • Prodej fotoaparátů
 • Obnovení dat na paměťových kartách

Data, která jste omylem vymazaly na Vaších paměťových kartách, lze obnovit za předpokladu, že jste dál nepoužívaly paměťovou kartu, na které se to stalo. Úspěšnost je zhruba 70%.

Služby lze doplnit dle domluvy a Vašich požadavků.

Administrativa

V oblasti administrativy ovládám MS Office na pokročilé úrovni. S administrativou v tomto softwaru jsem Vám plně k dispozici. Ať už se jedná o tvorbu grafů, tabulek, přípravu prezentací nebo s tím související znalosti rastrové a vektorové grafiky.

Účetnictví je oblast, ve které se velmi dobře orientuji. Nabízím služby ohledně daňové evidence, podvojného účetnictví a v neposlední řadě pomoc s daňovým přiznáním. V minulosti jsem vytvořil např. pomocná skripta účetnictví v příkladech. Jednalo se o pomocný materiál pro lepší pochopení dané problematiky.

Tvorba dotazníků je oblast, kterou řadím do marketingového výzkumu a mám s nimi z předchozích prací (* nebo napiš stáží - to nevim ) zkušenosti. Je to oblast, která poskytuje cenné informace, jež jsou nesmírně důležité v dnešním konkurenčním prostředí. Dotazníky, které vytvářím obsahují otázky uzavřené a polootevřené, kdy respondenti mají možnost výběru z více odpovědí, včetně dopsání svého názoru u varianty "jiné". Své stanovisko k dané problematice pak mohou respondenti vyjádřit v otázkách otevřených. Otázky jsou zformulovány jednoduše, jasně a srozumitelně.

Výsledky zaznamenávám v absolutní četnosti (ni) a relativní četnosti (fi) pro přehlednost do tabulek a grafů v programu EXCEL a doplňuji slovním komentářem. Takto získané informace jsou primární, a tudíž jsou pro každou společnost velmi cenné.

Výčet jednotlivých služeb:

 • Tvorba dokumentů dle vlastních požadavků
 • Tvorba tabulek a grafů
 • Rastrová a vektorová grafika
 • Účetnictví
 • Daně
 • Dotazníky
 • Tvorba formulářů
 • Marketingový výzkum

Věřím, že služby a poradenství v oblasti administrativy ocení zejména ti, kterým na ně nezbývá mnoho času, nebo si s některými úkony neví rady.

Digitalizace

Digitalizace Vaších oblíbených nahrávek z audiokazet a videokazet. Tvorba DVD z fotografiíí obohacené efekty, texty a podbarvené hudbou dle vlastního výběru. Tvorba videií z Vaších přiložených materiálů.

 • Tvorba DVD
 • Tvorba CD
 • Tvorba Video prezentací
 • Převod VHS na DVD
 • Převod audiokazet na CD
 • Potisk CD a DVD nosičů

Uvedl jsem zde několik málo činností které by Vás mohli zaujmout.

Ostatní služby

Uvádím pro Vaši představu výčet několika mých schopností, které by jste mohli využít. Vše záleží samozřejmě na domluvě a na Vašich představách a potřebách. Jsem tu pro Vás.

 • Skenování dokumentů
 • Skenování fotografií
 • Pomoc při psaní Absolventské práci
 • Pomoc při psaní Bakalářské a Diplomové práci
 • Seminární práce
 • Úprava dokumentů dle zadání
 • Lektorská činnost Účetnictví
 • Lektorská činnost Informační technologie
 • Lektorská činnost Ekonomické disciplíny

Těším se na Vaše náměty, přípomínky a především na spolupráci.

Telefon: 608 167 681

Napište mi!